თბოიზოლაციის მასალები

Showing all 11 results

„იქს პი ესი“ Carbon ECO

ექსტრუზირებული პოლისტიროლი იქს პი ესი Carbon ECO

თბოსაიზოლაციო პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია პოლისტიროლის ექსტრუზირების მეთოდით გაზისმაგვარი ორთქლწარმომქმნელისა და ტექნოლოგიური დანამატების დამატებით.

„იქს პი ესი“ Carbon ECO FAS

ექსტრუზირებული პოლისტიროლი იქს პი ესი Carbon ECO FAS

თბოსაიზოლაციო პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია პოლისტიროლის ექსტრუზირების მეთოდით გაზისმაგვარი ორთქლწარმომქმნელისა და ტექნოლოგიური დანამატების დამატებით.

ტექნოფლორ სტანდარტი

იატაკის ხმის იზოლაცია