ბლოგი

როგორ გამოიყურება მანსარდული სახურავის სწორი კონსტრუქცია

tunuqis-saxuravis-konstrukcia

რა არის დიფუზიური მემბრანა?

დიფუზიური მემბრანა არის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, რომელიც გამოიყენება სახურავის და ვენტილირებადი ფასადის კონსტრუქციაში.

რატომ უნდა გამოვიყენოთ დიფუზიური მემბრანა სახურავში?

 • ჰიდროიზოლაციისთვის
 • თბოსაიზოლაციო მასალის ნესტისგან და სისველისგან დასაცავად
 • ხის კარკასის მუშა მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად
 • სახურავის საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისთვის
 • შენობაში ჯანსაღი კლიმატის შესანარჩუნებლად
 • ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად
 • ქარისთვის დამატებითი ბარიერის შესაქმნელად
 • მშენებლობის დროს სახურავის დაფარებამდე ნალექებისგან დროებით დასაცავად

როგორ მუშაობს დიფუზიური მემბრანა?

დიფუზიური მემბრანა არ ატარებს კონდენსატის წვეთებს, რომელიც წარმოიქმნება სასახურავე მასალაზე გარე და შიდა ტემპერატურას შორის სხვაობის დროს.

ამავდროულად მეორე მხრიდან ატარებს ორთქლს და თბოიზოლაციას იცავს ნესტისგან.

რა არის ორთქლსაიზოლაციო ფირი?

ორთქლსაიზოლაციო ფირი არის გამჭვირვალე არმირებული ფირი, რომელიც იცავს სახურავის კონსტრუქციას შენობიდან შემავალი ორთქლისგან, ნესტისგან და უკონტროლო სითბოს დანაკარგისგან.

რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ სახურავის არასწორი კონსტრუქციის შემთხვევაში?

სასახურავე მასალაზე წარმოქმნილმა კონდენსატმა შესაძლოა დააზიანოს თბოსაიზოლაციო მასალა და ხის კონსტრუქცია, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს შენობის საექსპლუატაციო ვადას და გაზრდის თბოდანაკარგს შენობაში.

 

 

 

რა უპირატესობა გააჩნია ჯიარსიში წარმოდგენილ დიფუზიურ მემბრანებს?

 • საექსპლუატაციო ვადა 50 წლამდე
 • საუკეთესოდ უძლებს მექანიკურ დაზიანებას და ადვილია სამონტაჟოდ
 • შედგება 3 შრისგან, რისი წყალობითაც 100%-ით ასრულებს თავის დანიშნულებას
 • სერთიფიცირებულია
 • აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს