ბლოგი

საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის სისტემა

sadzirkvlis-hidroizolacia-sistema

საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის სისტემა გამოიყენება მიწისქვეშა ნაგებობების (პარკინგი, საძირკველი) ნესტისგან დასაცავად.

იმისათვის, რომ შენობების საძირკველი დაცული იყოს ნესტისა და სისველისგან საჭიროა საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის სწორი შესრულება.

საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის სისტემა:

 1. რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია
 2. ბიტუმის პრაიმერი – გამოიყენება ჰიდროსაიზოლაციო მასალის ბეტონთან, ან რკინა-ბეტონთან, შეწებებისთვის.
 3. ბიტუმის რულონური მასალა: ბიკროსტი, ლინოკრომი, უნიფლექსი, ტექნოელასტი, გამოიყენება საძირკვლის ჰიდროიზოლაციისთვის. იგი იცავს შენობას ნესტისგან და საძირკველს გრონტოვანი წყლების შეღწევისგან.
 4. XPS ექსტრუდირებული პენოპოლისტიროლი – თბოსაიზოლაციო მასალა
 5. სადრენაჟე მემბრანა: . სადრენაჟე მემბრანა გამოიყენება საძირკვლის იზოლაციის მოწყობისას, კერძოდ კი საძირკველზე ღორღის მიყრის დროს იცავს ჰიდროიზოლაციას დაზიანებისგან.
 6. ცივი ნაკერის ლენტი: გამოიყენება ცივი ნაკერის დასამუშავებლად
 7. ბეტონის ფილა
 8. ღორღის ფენა
 9. სადრენაჟე მილი
 10. წვრილი ფრაქციის ღორღი
 11. გრუნტი

სწორად შესრულებული საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია იცავს შენობას ნესტისგან და საძირკველს გრონტოვანი წყლების შეღწევისგან.