სემინარი

“ჯი არ სი”-ს და “ტექნონიკოლის” ერთობლივი მასტერკლასი

8 ივნისს, თბილისის მერიოტში გაიმართა კომპანია “ჯი არ სი”-ს და “ტექნონიკოლის” ერთობლივი მასტერკლასი, რომელიც მიზნად ისახავდა რბილი გადახურვების დარგში მოღვაწე პროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლებას

სემინარი მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს, დამსწრეებს საშუალება ჰქონდათ მოწვეული სტუმრებისგან მიეღოთ სასარგებლო ინფორმაცია დარგში არსებულ გამოწვევებზე, სიახლეებზე და დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები 

“ჯი არ სი” ზრუნავს პარტნიორების განვითარებაზე, სწორედ მსგავსი ტიპის კვალიფიკაციის ამასაღებლებელი მასტერკლასები ხშირად გაიმართება