ბრტყელი გადახურვა

არაექსპლუატირებადი გადახურვა

სისტემის აღწერილობა:
ორთქლიზოლაციად ყველაზე გავრცელებულია, არმირებული პოლიეთილენის მემბრანის გამოყენება.

  • მონტაჟის სისწრაფე
  • მექანიკური დატვირთვებისადმი მედეგობა
  • ეკონომიურობა
  • ცეცხლმედეგობა
  • ახალი სახურავების მონტაჟი
  • ძველი სახურავების რეაბილიტაცია
  • დიდი და მცირე სამრეწველო ფართების გადახურვა
  • არაესქპლუატირებადი სასახურავე სისტემები

არაექსპლუატირებადი სასახურავე სისტემა, ბეტონის, რკინაბეტონის ან მონოლითური ფილების საფუძველზე. პოლიმერული საჰიდროიზოლაციო მემბრანის და ექსტრუზირებული პოლისტირინის თბოსაიზოლაციო შრეების გამოყენებით.

1.ორთქლიზოლაცია დახფოლ კლასიკი 110გრ/მ2
2.თბოიზოლაცია – ექსტრუზირებული პოლიპროპილენი იქს-პი-ესი 250კპა
3.თბოიზოლაცია – ექსტრუზირებული პოლიპროპილენი იქს-პი-ესი 250კპა
4.დამცავი შრე – გეოტექსტილი 350 გრ/მ2
5.მექანიკური სამაგრები – ტელესკოპური დუბელი
6.PVC გეომემბრანა

სისტემაში შემავალი პროდუქცია

you're currently offline