შინგლის ობიექტი

რბილი კრამიტი ტექნონიკოლი, ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ქანობიანი სახურავებისათვის

 რბილი კრამიტი ტექნონიკოლი ეს არის  ბიტუმის შემცველი სასახურავე მასალა, რომელიც იჭრება და იწარმოება ბიტუმ-პოლიმერული რულონებისაგან.

 

ობიექტი მდებარეობს ქალაქ თბილისში.