მწვანე გადახურვა

მწვანე გადახურვა-სავაჭრო ცენტრი გლდანი პლაზა

ბრტყელი გადახურვის სისტემის მოწყობისთვის გამოყენებულია ფაირსტოუნის RubberGard EPDM მემბარნა.