მწვანე გადახურვა სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი

ბრტყელი გადახურვის სისტემის მოწყობისთვის გამოყენებულია ფაირსტოუნის RubberGard EPDM მემბარნა.