სამშენებლო ქიმია

მასტერტოპ TC485 W

ორკომპონენტიანი, დამცავი საფარი იატაკებისა და კედლებისათვის, წყლის წყლით ემულსირებული ეპოქსიდის ფუძეზე

მსგავსი პროდუქცია

სამშენებლო ქიმია
სამშენებლო ქიმია

you're currently offline