GRC - სამშენებლო მასალები > მწვანე გადახურვა > ბრტყელი გადახურვა 1
-->
მწვანე გადახურვა

ბრტყელი გადახურვა 1

              ბრტყელი გადახურვა

  1. ორთქლსაიზოლაციო მემბრანა
  2. თბოიზოლაცია XPS carbon eco
  3. ბიტუმის პრაიმერი
  4. ქვედა ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა
  5. ზედა ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა
  6. ქანობის წარმომქმნელი ფენა
  7. ჭიმი

 

 

სისტემის აღწერა:

ორთქლსაიზოლაციო მემბრანა საიმედოდ იცავს სისტემას ჭარბი ორთქლისგან. ბიტუმის პრაიმერი გამოიყენება ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანის უკეთესი მოჭიდებისთვის. თბოიზოლაციის შრედ გამოიყენება მაღალი სიმკვრივის და დაწოლაზე სიმტკიცის XPS carbon eco. ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა აირჩევა მისი საექსპლუატაციო ხანგრძლივობის მიხედვით.